Dotcomwebdesign.com
Site Map Contact Us Home Site Map Contact Us Home Design by Dotcomwebdesign.com Powered By CMSimple.dk
info@koduteenus.ee

Tööd ja hinnad > Info Tööotsijale > Alaealiste töötamine

Alaealiste töötamine

Üldjuhul võib töölepingu sõlmida 18 aastasega kuid ka nooremad võivad vanema kirjalikul loal tööd teha- eeldusel, et töö ei kahjusta tervist ja lapse arengut ning ei sega kooliskäimist. Tööülesanded peavad olema lihtsad ega tohi nõuda suurt kehalist või vaimset pingutust. 13-14 aastased võivad tööle minna tööinspektori kirjalikul nõusolekul. Töölepingu seaduse alusel taotleb tööandja tööinspektorilt 13-14 aastase alaealise töölevõtmiseks kirjaliku nõusoleku. Alaealistele lubatud tööde nimekiri on ära toodud Vabariigi Valitsuse 30. aprilli 2004 määruses nr.172. Muuhulgas on lubatud lihtsamad puhastus- või koristustööd ning aiatööd. 

  • 13-17 aastased koolis käivad lapsed tohivad töötada kuni 4 tundi päevas ehk 20 tundi nädalas
  • 15 aastased, kes ei käi koolis, tohivad töötada kuni 6 tundi päevas ehk 30 tundi nädalas
  • 16-17 aastased, kes ei käi koolis, tohivad töötada kuni 7 tundi päevas ehk 35 tundi nädalas

Alaealised ei tohi töötada õhtusel ajal 18.00-22.00  ja öösel 22.00-6.00 (v.a. erandjuhtumid tööinspektori loal). Alaealised ei tohi teha ületunnitööd ja töötada puhkepäevadel.

Allikas: Sotsiaalministeerium

lastekas.ee